בית הדין הרבני

בית הדין הרבני

בית דין רבני הוא למעשה חלק ממערכת המשפט במדינת ישראל. בתי הדין הרבניים הם בעלי הסמכות הבלעדית בנושאים כמו נישואין, גירושין וגיור של בני הדת היהודית המתגוררים בשטחה של מדינת ישראל.

בשטחה של מדינת ישראל קיימים כשניים עשר בתי דין רבניים בערים גדולת כגון באר שבע, חיפה וירושלים. בבתי הדין הרבניים יושבים הדיינים המקבילים לשופטים במערכת המשפט. הדיינים ממונים על ידי ועדת מינויים בראשו של שר המשפטים.

דיינים בבית הדין הרבני

הדיינים פוסקים לרוב בנושאי דת כאשר הם בהרכב של שלושה דיינים אך קיימים מקרים דחופים בהם ניתן לקבל הכרעה גם על פי פסיקתו של דיין בודד. הדיינים קובעים את פסק הדין על פי עקרונות המשפט העברי וההלכה היהודית.
מעמדם של בתי הדין הרבניים ,לרבות מינויים והדחתם של דיינים הפועלים בבית הדין הרבניים מוסדרת בחוק שיפוט בתי דין רבניים ובחוק הדיינים שנחקקו בשנות החמישים ומגדירים מי יכול להתמנות לדיין בבית הדין ובאילו מקרים ניתן לבטל את מינויו של דיין ספציפי כשופט בבית הדין הרבני.

סמכויות הדיינים בבית הדין הרבני.

על פי החוק במדינת ישראל לדיינים בבית הדין הרבני ישנה שליטה מוחלטת בנושאי שונים ביניהם אישור רישום נישואין או רישום גירושין של זוג, קבלת או דחיית גיור של מועמד לא יהודי, מינוי אופוטרופוסים , קביעה בנושא של הצהרת דתיות, הכרות אבהות וקביעת מעמד אישי.
ישנם מקרים שונים בהם במידה ומתקבלת הסכמה של שני הצדדים יכול בית הדין הרבני להכריע בנושאים נושאים בינהם נושאי צוואות וירושות, קביעת מזונות וחלוקת רכוש במקרה של גירושין. חשוב לציין כי בית הדין הרבני יוכל להשתמש בסמכות שניתנה לו רק אם המקרה לא הוגש לדיון בבית משפט לענייני משפחה או בבית משפט אזרחי.
בעבר הלא רחוק יכול היה בית הדין הרבני לשמש גם כבורר בנושאים כספיים שונים בתנאי שהדבר היה מקובל על שני הצדדים. בשנת אלפיים ושש ביטל בג"ץ את הסמכות של בתי הדין הרבניים בנושאי בוררות אך למרות איסור זה ממשיכים בתי הדין הרבניים לשמש כבוררות בנושאים מסוג זה בטענה כי בג"ץ אינו יכול לפסוק בנוגע לבית הדין הרבני אלא אם התיק עצמו נידון גם בבג"ץ.

ערעור על פסק של בית דין רבני

במידה ומשתתפי הדיון מעוניינים לערער על החלטת בית הדין הרבני עליהם לפנות אל בית הדין הרבני הגדול הנמצא בירושלים והוא בסמכותו של אחד מהראשנים הראשיים. מלבד סמכותם בניהול בית הדין הרבני הגדול אחראים הרבנים הראשיים גם על תקינותם של כל בתי הדין הרבניים בארץ.

למידע נוסף בנושא בית דין לענייני ממונות לחץ כאן.