אני צריכה להגיש טופס שנקרא מעשה בית דין.

טופס שנקרא מעשה בית דין הינו טופס שניתן בזמן גירושין.
כדי להשיגו יש לגשת לבית הדין השייך לאזור מגורייך ולבקש במזכירות, לא לשכוח להצטייד בפרטים מזהים.