פתיחת תיק גירושין ברבנות

פתיחת תיק גירושין

בני זוג נשואים אשר החליטו להתגרש יחלו את תהליך הגירושין שלהם בפתיחת תיק גירושין ברבנות. אומנם, ניתן לפתוח בהליך גירושין בבית דין רבני או בבית דין אזרחי.
אך, מן הראוי לציין כי בית הדין הרבני הוא הסמכות המשפטית היחידה בישראל אשר יכולה לפסוק בענייני גירושין מבחינת מתן גט והתרת הנישואין.

הגשת תביעה להתרת נישואין בבית דין רבני.

בכדי להתגרש ברבנות על מבקש הגט להגיש כתב אל בית הדין הרבני באזור מגוריו. כתב התביעה יכלול את פרטיו המלאים של מבקש התביעה ובו זוגו ממנו הוא מבקש להתגרש.
במידה ובני הזוג מיוצגים על ידי עורכי דין על כתב התביעה לכלול גם את דרכי ההתקשרות עימם.  
בכתב התביעה אשר יוגש לבית הדין הרבני יידרש מבקש הגט לפרט את הסיבות לגירושין, צעדים שנעשו לגישור בין בני הזוג והשכנת שלום בית והאם לבני הזוג ישנם ילדים משותפים.
כמו כן על מגיש התביעה לציין מהו החלק בנכסים המשותפים אותו הוא תובע מבין הזוג השני.

פתיחת תיק גירושין.

למרות שבית הדין הרבני הוא הסמכות היחידה לפסיקה בנושאי התרת נישואין בישראל יכולים בני הזוג לפנות גם לערכאות משפטיות בבית דין אזרחי.
הערכאה המשפטית בבית דין אזרחי תוכל לטפל בנושאים שונים שלא התקבלו על שני הצדדים בבית הדין הרבני בנושאי משמורת במידה וישנם ילדים משותפים, תשלום מזונות וחלוקת רכוש.

מן הראוי  לציין כי לא ניתן לדון בנושאים שונים בבית הדין האזרחי עד אשר בית הדין הרבני פסק כי בני הזוג רשאים להתגרש וזאת לאחר שנעשו כל המאמצים מצידם להשכנת שלום בית.
במקרים  בהם אחד מבני הזוג מסרב לתת גט יכול בית הדין הרבני לחייב אותו לספק גט גם מבלי לחייב את הזוג בשלום בית, כמובן בהתחשבות במקרה הספציפי.

פתיחת תיק גירושין ברבנות אל מול פתיחת תיק גירושין בבית משפט לענייני משפחה.

נשים רבות הפונות להליך גירושין יעדיפו לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה במטרה לפתוח תיק גירושין.
אפשרות זו מגיעה בשל דעה רווחת כי פסיקותיו של בית הדין הרבני נוטות לצידו של הגבר במרבית מהמקרים.
לפני הפניה אל בית דין לענייני משפחה חשוב להעריך אילו מהגורמים המשפטיים יכולים לשרת טוב יותר את מגיש הבקשה ולהתייעץ עם עורך דין.
שכן, במקרה בו הוגשו תביעות מנוגדות ידו של בית הדין הרבני על העליונה בנושאי פסיקה בגירושין, קביעת משמרות על ילדים משותפים וכדומה.