בקשר לחתונה זוג בפרק ב לשני הצדדים. מה אמורים להביא?

במצבים מיוחדים בהם יש בעיות לא צפויות בתהליך פתיחת תיק נישואין יש לפנות לסניף המועצה הדתית השייכת לאזור מגוריך ולנסות למצוא פתרון ביחד עם מזכירות המועצה.