תיבת נוח - לימודי תורה

מתאים לחנוכת בית, שמחות, בתי מדרש ועוד...

דרשות ודברי תורה לניחום אבלים לזיכוי הרבים - חינם!

 

טלפון לפרטים: 
052-2533545