כללי

זמני כניסת שבת

מתי כניסת שבת זו שאלה שכל יהודי בארץ ישראל ובגולה מתעניין בה מידי שבוע, זמני כניסת השבת משתנים לפי האיזור

תפילת הדרך

בעבר שהיו יוצאים למסעות הדרך היתה מסוכנת והיתה רצופה בשודדים וחיות רעות ואפילו פיראטים בלב ים יכלו לפגוע בתמימים שנסעו

ברכות השחר

ברכות השחר נאמרות שהאדם קם משנתו ומבצע את הפעולות הראשונות של הבוקר עלינו להודות לה' על החיים שמתחדשים אחרי שנת

פיטום הקטורת

פיטום הקטורת שקולה כביכול לקטורת בבית המקדש שהובאה ביחד עם הקרבת הקורבנות. כיום אנחנו כמובן לא יכולים להקריב קורבנות ולכן

אגרת הרמבן

אגרת הרמב"ן הינה מכתב שמיוחס לרמב"ן שכתב בעת שהותו בקטלוניה המכתב הוא מעין צוואה רוחנית שמדברת על הימנעות מכעס וחשיבות

תפילת הפרשת חלה

שלוש מצוות מתייחסות לנשים ביהדות : הדלקת נרות, שמירת נידה והפרשת חלה. עוד בימי שרה אימנו מצוות הפרשת חלה ידועה