איזון משאבים או הלכת השיתוף

Rate this post

חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין היא סוגיה סבוכה, כשבמהלך השנים צורת החלוקה עברה שינויים ותהפוכות. בעבר, הנוהג בישראל היה לחלק את הרכוש בבית המשפט האזרחי על פי "הלכת השיתוף", כלומר כל רכוש ונכס שנמצא בידי אחד מבני הזוג, או בבעלות שניהם, בעת הפרידה, נחשב כרכוש משותף שיש לחלקו באופן שוויוני.

חלוקת רכוש בין בני זוג בגירושין היא סוגיה סבוכה, כשבמהלך השנים צורת החלוקה עברה שינויים ותהפוכות. בעבר, הנוהג בישראל היה לחלק את הרכוש בבית המשפט האזרחי על פי "הלכת השיתוף", כלומר כל רכוש ונכס שנמצא בידי אחד מבני הזוג, או בבעלות שניהם, בעת הפרידה, נחשב כרכוש משותף שיש לחלקו באופן שוויוני. בשנת תשלג-1974 נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בו הוסדר חלופה להלכת השיתוף, ונקבע כי יש לערוך את החלוקה בהתאם ל"איזון המשאבים".
במסגרת הסדר איזון משאבים נקבעו מקרים חריגים בו לא תתבצע החלוקה באופן שוויוני, כשלדוגמה רכוש, נכסים או זכויות שהיו ברשות אחד מבני הזוג טרם הנישואין, בן הזוג לא ייטול מחלקו גם לאחר הפרידה. כמו כן, רכוש שניתן לאחד מבני הזוג במתנה או שעבר אליו בירושה במהלך תקופת נישואיהם, גם הוא לא יחולק עם בת או בן הזוג. בנוסף תשלומים עבור קצבת נכות של אחד מבני הזוג אינו בר איזון. נכסים שלא הוחרגו בחוק זה ונצברו על ידי אחד מבני הזוג במהלך חייהם המשותפים – הם נכסים בני איזון. החלוקה בהם תתבצע בהתאם לחישוב ערכם של כל אותם נכסים בני איזון.
לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327

בית הדין הרבני ואיזון משאבים

שינוי נוסף חל מעת חקיקת חוק חלוקת רכוש בין בני זוג, שבעוד שבעבר בית הדין הרבני היה דן בחלוקת הרכוש בהתאם לפי הדין  הדתי (הדין העברי) הנוטה להשאיר כל אחד מבני הזוג בזכויותיו אשר לו, בלא לבצע חלוקה שוויונית, לאחר חקיקה זו נקבע שאף בית הדין הרבני יידון בחלוקת הרכוש בין בני הזוג בהתאם ובכפוף לחוק זה.
עם זאת החוק מאפשר לבית הדין הרבני לדון בהתאם לדין הדתי בהסכמת שני הצדדים, הסכמה זו אינה צריכה להיות דווקא בכתב ודי במה שהצדדים הודיעו בעל פה כי רצונם שבית הדין ידון בהתאם לדין הדתי.

כושר השתכרות- האפשרות לחלוקה

רכוש משותף – אינו מסתכם בנדל"ן, כלי רכב, במיטלטלין וכיו"ב. במהלך השנים, הובאו לפתחו של בית המשפט הסוגיה האם "נכסי קריירה", דהיינו מוניטין, ניסיון, השכלה, כושר השתכרות וכיו"ב, נחשבים כנכסים ברי איזון, אשר יש לאמוד את שווים הכלכלי ולחלקם בשווה, על אף שאינו רכוש, או שמא אין לחלק רק את הנכסים בעיין.
מהתבוננות בפסיקה מוצאים שלרוב בית המשפט האזרחי מורה שיש להחשיב את נכסי הקרירה כנכסים ברי איזון, עם זאת, לא בכל מקרה יראה בית המשפט לנכון לשקלל את נכסי הקריירה באיזון המשאבים. במקום בו ימצא בית המשפט כי ההצלחה המקצועית והכלכלית של בן הזוג התאפשרה בלא כל תרומה מהבן הזוג השני.
לסיכום, חלוקת רכוש בין בני זוג הוא נושא בו יש להתייעץ עם טוען רבני מוסמך ולקבל הכוונה ספציפית לגופו של מקרה, חילוקי המקרים אף הנראים כזוטרים יכולים להשליך על כספים רבים.
ליעוץ ראשוני עם טוען רבני יהודה אבלס ללא עלות התקשרו עכשיו: 050-8200327
כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס