ברכות השחר

ברכות השחר נאמרות שהאדם קם משנתו
ומבצע את הפעולות הראשונות של הבוקר

 עלינו להודות לה' על החיים שמתחדשים אחרי שנת הלילה.

 את ברכות השחר אומרים לפני תפילת שחרית.

נוסח ברכות השחר