ברכת המזון נוסח אשכנז

ברכת המזון נאמרת בסיום כל ארוחה על מנת להודות לבורא על עולם על האוכל שממנו האדם מתקיים ובעצם להכיר בכך

   שהקדוש ברוך הוא אחראי למזון שאנו אוכלים.

   כל האדם האוכל בסעודתו כמות לחם ששווה בגודלה לגודל של זית אחד מחוייב בברכת המזון.

   ברכת המזון מתחלקת ל4 חלקים: ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת בונה ירושלים , ברכת הטוב והמטיב.

    נוסח ברכת המזון – אשכנז