ברכת המזון נוסח ספרדי

ברכת המזון היא ברכת שנאמרת בסיום כל סעודה שבה נאכל לחם. הכמות של הלחם צריכה להיות לפחות בכמות דומה לכמות של זית.

ברכת המזון היא ברכה מן התורה וכמות האכילה המחייבת היא אכילה משביעה  וזה בא מן הפסוק "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך" .

הרבנים הוסיפו את הכמות שהיא כמות של זית כפי שנרשם לעיל.

נוסח הברכה: