האם אב חסר אמצעים פטור מתשלום מזונות?

5/5 - (1 vote)

חיוב האב במזונות למטרת גביה מהמוסד ביטוח לאומי

לא פעם אנו נתקלים בבית הדין כשהאב טוען כנגד טענת האם לחייבו במזונות, אכן ברצוני לשלם מזונות לילדיי, אך מה אעשה שמצבי הכלכלי לצערי לא מאפשר לי לעמוד בתשלום זה, האיך אדחה את נפשי מפני נפש ילדיי,  האם טענה זו אכן נכונה, היש סיכוי שדבריו יתקבלו בבית הדין?

בכדי לענות על שאלה זו אציג בפניכם פסק דין על אב אשר מואשם בפלילים ונידון לשנות מאסר, מה שגורם לאב שבכל משך שהותו בבית הסוהר אין בידו להשתכר ולשלם מזונות, עתה חפץ הוא לחמוק מחיוב תשלום מזונות ילדיו, בטענה שהוא שוהה בבית הסוהר ואין באפשרותו לשלם, ומשכך אל לבית הדין לפסוק כנגדו חיוב מזונות ילדיו.

ובכן, בראשית דברינו נבהיר, כי אף אם בית הדין יחייב את האב בתשלום מזונות ילדיו – לא תהיה השלכה מעשית כנגד האב עתה, מכיוון שאכן מצבו הכלכלי של האב אינם מאפשרים לו לקיים פסק דין לחיוב מזונות, כך שכל מטרת תביעת האם היא שבית הדין יחייב את האב במזונות ילדיו, ולאחר מכן תממש האם את הפסק דין של חיוב האב על ידי שתגבה זאת מהמוסד לביטוח לאומי, שכן הביטוח לאומי משלם מזונות ילדים במקרה שהאב אינו משלם את המזונות שנפסקו כנגדו בבית הדין או בבית המשפט, ולאחר מכן ידאג הביטוח לאומי לגבות מהאב כאשר מצבו הכלכלי יאפשר לו את תשלום המזונות שחויב על ידי פסק דין מבית הדין.

לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327

גיל הילד- המדד לרמת חיוב האב

שאלה זו הובאה בפני בית הדין הרבני האזורי ועלתה אף לפתחו של בית הדין הגדול. בהחלטתם קבעו כי הדבר חלוק ומשתנה בהתאם לגילו של הילד, כך שבעוד  ילד עד גיל שש אפשר לחייב את האב במזונות ילדיו, ילדים מעל גיל שש – אין לחייב את האב לשלם מזונות כשמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו, אף שמזונות אלו לא ייגבו ממנו אלא מהמוסד לביטוח לאומי.

סיבת ההבדל בגיל הילד

בוודאי אתם תמהים מהו ההבדל בין המקרים וכי ילד מעל גיל שש יכול להתמודד ולהביא בכפו טרף לפיו? וכי הוא אינו צורך מזונות? ואם משום שאין לחייב את האב כשמצבו הכלכלי אינו מאפשר לו לזון את ילדיו, יפטר האב אף כשהילד מתחת לגיל שש.

אלא שהבדל זה שורשו בהגדרת חיוב מזונות – חיוב מזונות עד גיל שש הוא חיוב אבסולוטי, כלומר חיוב הקיים בכל מצב ואפשרות. לעומת זאת, חובת האב לזון את בניו מעל גיל שש היא מ"דיני צדקה" – כלומר, חובת הצדקה מטילה על האב לזון את ילדיו, חובה זו היא אך ורק כשמתאפשר לאב מבחינה כלכלית לזון אותם, לא כן כשאין לאב אפשרות לזון משום שהמצב הכלכלי אינו מאפשר לו, במקרה כזה חיוב הצדקה אינו חל עליו, וכמו בכל עני שאינו חייב לתת צדקה ובזה להפסיד את מחיתו.

נמצא שאב השוהה בבית הסוהר או אב שמצבו הכלכלי אינו מאפשר לזון את ילדיו, יטילו עליו את חיוב המזונות רק על הילדים שמתחת לגיל שש, שכן חיוב זה הוא חיוב גמור אשר אינו תלוי במצבו הפיננסי. לא כן לגבי הילדים אשר מעל גיל שש – לא יחייבו אותו במזונות עבורם, מכיוון שחיוב מזונות לילדים מעל גיל שש הוא משום צדקה, וכשאין באפשרותו מבחינה כלכלית לעמוד בתשלום זה – הוא יהיה פטור מחיוב מזונות, ואף לא יטילו עליו חיוב מזונות במטרה  שהאם תוכל לגבות את החיוב דרך המוסד לביטוח לאומי.

ליעוץ ראשוני עם טוען רבני יהודה אבלס ללא עלות התקשרו עכשיו: 050-8200327

כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס

בית הדין הרבני