המועצה הדתית

Rate this post

מועצה דתית הינה רשות ממלכתית אשר תפקידה הוא לספק שירותי דת לתושבים היהודים ברשות המקומית בה היא הוקמה.
ראשיתן של המועצות הדתיות הוא בוועד הקהילה שהוקם עוד בימי המנדט הבריטי .

התפתחותן של המועצות הדתיות

בראשית דרכה עסקה המועצה הדתית רק בנושאי כשרות בשחיטה בעבור האוכלוסיה היהודית בישובים הגדולים ודאגה לבצע שחיטה כשרה של שבשרם היה מיועד ליהודים.
עם הזמן החלו לעסוק המועצות הדתיות גם בנושאי מקוואות לציבור היהודי, מתן שיעורי תורה, שבת ונושאים רבים בהם עוסקות המועצות הדתיות גם כיום.

מועצות דתיות כיום

כיום, המועצה הדתית הא הגוף האחראי על מתן שירותי דת וטיפול בכל הנוגע לשירותי הדת בתחום המועצה המקומית או העיריה אשר בתחום שיפוטה נמצאת המועצה הדתית.
את פועלה של המועצה הדתית ניתן להגדיר ארבע תחומים מרכזיים:

נישואים

כל אדם המעוניין להינשא בישראל נדרש להינשא על פי הדת היהודית. לכן כל אדם המבקש להינשא זקוק למעשה לשירותיהן של המועצות הדתיות בעת הרישום לנישואים.
בכל מועצה דתית ישנו רשם נישואין האחראי על טיפול בנושאים שונים בנוגע לנישואים.
בין הנושאים השונים אחראית המועצה הדתית גם על הנפקת תעודת רווקות, רישום נישואים, אספקת רב לחתונות, פרסום בעיתונים והדרכות כלה

כשרות

המועצה הדתית אחראית גם על כל נושא הכשרות בתחום המועצה המקומית. נושא הכשרות מתחלק לשני חלקים:

1. הוא פיקוח על ביצוע שחיטת בעלי חיים על פי עקרונות היהדות וביצוע שחיטה יהודית כשרה והשני הוא האחראיות על נושא הכשרות במפעלים, במסעדות ובבתי העסק השונים הפועלים בתחום המועצה המקומית.

נושא השחיטה מתבסס בעיקרו על ביקורת ופיקוח של המועצה הדתית על בית המטבחיים העירוני בו מתבצעות מרבית השחיטות ובו עובדים למעשה משגיחי כשרות לצד עובדי עירייה.
בעת האחרונה חל צמצום בהיקף הפעילות של שחיטה כשרה בארץ בשל ייבוא מוצרי בשר מוקפאים מחול אשר הביקורת עליהן נעשית בידי הרבנות המקומית בחול.

2. הוא נושא הכשרות ובו נדרש כל בעל עסק (בין שמדובר במפעל או עסק פרטי) העוסק בייצור אריזה או ממכר מזון להנפיק תעודת כשרות המעידה על כשרות המזון המעובד או המוגש בתחום בית העסק.
את תעודת הכשרות יש לחדש אחת לשלושה חודשים והיא מותנת בתשלום אגרה אשר משתנה על פי גודל העסק ונפח הפעילות.

קבורה

המועצה הדתית היא הגורם האחראי על פעילות החברה קדישא הפועלת בתחום המועצה המקומית. המועצה הדתית אחראית על כל נושאי הקבורה ואחראי גם על הנפקת תעודת פטירה של הנפטר לבני משפחות.

הקמה ותמיכה במוסדות דת

המועצה הדתית המקומית מקצה סכומי כסף בגדלים שונים להקמתם ותחזוקם של מוסדות דת שונים לרווחת האזרחים היהודים.
בין מוסדות הדת כמו בתי כנסת ומקוואות ממנת המועצה הדתית גם הקמת בית מטבחיים עירוני ולעיתים אפילו אולם לחתונות.

הרכב המועצה הדתית

על פי חוק שירותי הדת, הרשות המקומית תמנה כארבעים וחמישה אחוז מחברי המועצה הדתית, משרד הדתית ממנה עוד ארבעים וחמישה אחוז מהחברים ואילו הרב המקומי ממנה את עשרת האחוזים הנוספים.
במשך שנים לא נקבעו כל סטנדרטים או דרישות שונות לכישורים בעבור תפקיד מסויים עד שהוגש בג"ץ בנושא.
אך, עד היום עדיין לא הוסדרו תקנות בנושא זה. הנחה בסיסית אחת קיימת בנוגע למינוי למועצות הדתיות נובעת מהסכם בין מפלגתי משנות השישים אשר קובעת כי אין למנות אדם שאינו מנהל אורח חיים דתי למועצה הדתית.
מלבד הנחיה זו ולמרות שלא קיימת הנחיה מפורשת בנושא שילובן של נשים בתוך המועצות הדתיות מהווה אחוז קטן מאד בשל התפיסה והלך הרוח בעולם הדת היהודית האורתודוקסי.