הסכם ממון – השקט בנישואין

1/5 - (1 vote)

הסכם ממון – לשם מה?

חוק יחסי ממון התשל"ג קובע כי כאשר בני זוג באים להתגרש מכל סיבה שהיא – חלוקת הרכוש ביניהם תהיה באופן שווה בשווה בלא עדיפות למביא ההכנסה הביתה. כך שאפילו אם אחד מבני הזוג ישתכר יותר מאשר בן הזוג השני, החלוקה תהיה באופן שווה בשווה.

מטרת חוק זה לא היה בכדי לכפות על בני הזוג הבאים להתגרש את החלוקה ביניהם, כל מטרת חוק זה
הייתה בכדי לשים קץ לריב והמדון שהיה מתגלע בין בני זוג הבאים להתגרש, כשכל אחד מבני הזוג טוען
כי דווקא לו מגיע הרכוש, וכן למנוע את המצב בו האישה אשר גידלה את ילדיה במסירות בביתה ולא עסקה
בפרנסתה, תמצא את עצמה יוצאת מביתה בעירום ובחוסר כל.

אך מה יעשו בני זוג אשר הם נמצאים טרום נישואין או אף לאחר הנישואין ובדעתם לחלק את הרכוש באופן
שונה מחלוקה שווה בשווה?

לשם כך נקבע בחוק יחסי ממון שתינתן אפשרות לבני הזוג לערוך הסכם ממון, בהסכם זה יקבעו בני הזוג
מרצונם צורת חלוקה אם וכאשר  ייפרדו מכל סיבה שהיא, ובמידה ואכן בני הזוג יתגרשו, חלוקת הרכוש
תהיה באופן שבו קבעו בני הזוג מדעתם בהסכם ממון.

לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327

רכוש טרום הנישואין יש לערוך הסכם ממון

אף שחוק יחסי ממון קובע כי בני זוג העומדים בפני גירושין, חלוקת רכושם תתבצע באופן שווה בשווה,
ישנם דברים שבהם חלוקת הרכוש תתבצע בהתאם למביא את הממון או הנכס, כגון ממון או נכס שהביא
עמו אחד מבני הזוג טרם הנישואין, בנכס זה החלוקה תתבצע בהתאם למביא את הנכס טרם הנישואין.
נמצא שבמקום שאחד מבני הזוג מביא רכוש טרם הנישואין, אף ללא הסכם ממון יקבל

את הנכס  שהביא עמו טרם הנישואין.
אלא שבכל זאת המלצתי לערוך הסכם ממון אף כשאחד מבני הזוג מביא את הנכס טרם הנישואין,
זאת משום פסיקת בג"ץ הקובעת שדירת מגורים בו התגוררו בני הזוג, אף שאחד מבני הזוג הביא דירה
זו טרום הנישואין תחולק שווה בשווה, כך שכדי למנוע עוגמת נפש בעת הגירושין, יש לערוך הסכם ממון
על כל הנכסים בלא יוצא מהכלל.

מועד עריכת הסכם ממון

עריכת הסכם ממון יכולה להיות בהסכמת בני הזוג לפני הנישואין או לאחר הנישואין, כך שבכל עת
שבני הזוג חפצים לערוך הסכם המסדיר את אופן חלוקת הרכוש במידה ויתגרשו, יכולים הם לערוך הסכם ממון.

מי עורך הסכם ממון?

בני הזוג יכולים לערוך לבדם הסכם ממון בלא להזדקק לטוען רבני מוסמך שיערוך עבורם את ההסכם,
אבל מניסיוני אני אומר שמומלץ לפנות לגורם מקצועי אשר יש לו ידע רב בעריכת הסכמים התקפים בביתי הדין
ובבתי המשפט, דבר זה יכול למנוע עגמת נפש גדולה אם חלילה תיאלצו להתגרש. מכיוון שכמו בכל הסכם,
למילה בודדת בהסכם יכולה להיות השלכה על סכום כסף רב.

תוקף להסכם

כדי שהסכם ממון יהיה בר תוקף, יש צורך שבני הזוג יחתמו עליו, בנוסף לכך יש לקבל את אישור בית הדין הרבני
או לחילופין אישור מבית המשפט למשפחה. אישור זה יינתן לאחר שבית הדין או בית המשפט ראה כי בני הזוג
עורכים הסכם זה מידיעתם וברצונם החופשי.

כשההסכם נעשה טרם הנישואין, ניתנת האפשרות לקבל אישור של ההסכם, בנוסף לבית הדין או לבית המשפט,
אף מרושם הנישואין של בני הזוג, או מנוטריון אשר נותן תוקף להסכם זה.

לאחר שערכתם הסכם ממון על ידי טוען רבני ואישרתם אותו, תוכלו לגשת לנישואין בלב שקט, כך שאתם יודעים
שבמקרה שהזיווג לא יעלה יפה, חלוקת הרכוש תהיה כרצונכם.

ליעוץ ראשוני עם טוען רבני יהודה אבלס ללא עלות התקשרו עכשיו: 050-8200327

כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס

בית הדין הרבני