כשרות

בשנת אלף תשע מאות שמונים ושלוש חוקק בארץ חוק איסור הונאה בכשרות. על פי ההגדרה בחוק זה חל איסור מוחלט להצגת מזון כלשהו ככשר אלא לאחר שניתנה למקום תעודת כשרות המעידה כי בית העסק עומד בכל הדרישות ההלכתיות בנושא הכשרות.

מחלקת כשרות

הרבנות הראשית מפעילה משגיחים אשר אחראים על מתן תעודות הכשרות ומופעלים על ידי יחידות
הרבנות המקומיות. המשגיחים אחראיים על ביצוע בדיקות הלכתיות בנושא הכשרות לכל בית עסק
לממכר מזון, מפעל ליצור מזון ובית מטבחיים.

מלבד הבקשה הראשונית לקבלת תעודת כשרות בכדי להציג מזון כלשהו ככשר נדרשים המשגיחים לבצע
בדיקות שונות אשר מעידות כי בעל העסק ממשיך לעמוד בתנאים הנדרשים גם לאחר קבלת התעודה.
בעל עסק שלא יעמוד בתנאים ייקנס על ידי הרבנות בקנס מנהלי שתשלומו יכנס אל קופת המדינה.

מלבד המחלקה לפיקוח על הונאה בנושא ההכשר, מפעילה הרבנות עוד מספר מחלקות שונות שתפקידם לפקח על נושא
הכשרות בנושא המזון.

הרבנות הראשית על פיקוח של מזון מיובא, לרבות הליך שחיטה כשרה כאשר מדובר בבשר מיובא,
מחלקת מצוות האחראית כי הפירות והירקות המשווקים בישראל עומדים בתנאי ההלכה ואינם מוגדרים
כערלה ומוודאים כי חלק מהיבולים מופרשים כתרומות הנהוגות על פי ההלכה.