כתבות

לימודי רבנות

רב מוגדר כסמכות הלכתית בנושאים הרבים הקשורים בדת היהודית. לימודי רבנות – הרב יכול לתפקד כרב המעניק שירותים שונים לקהילה

תעודת רווקות

על פי החוק במדינת ישראל חל איסור על נישואים ליותר מבן זוג אחד. על מנת לעמוד בחוק זה נדרשים בני