לימודי רבנות

3.3/5 - (15 votes)

רב מוגדר כסמכות הלכתית בנושאים הרבים הקשורים בדת היהודית. לימודי רבנות – הרב יכול לתפקד כרב המעניק שירותים שונים לקהילה כמו עריכת טקסים, חופה וקידושין ומתן שירותי ייעוץ ויכול לתפקד גם כדיין בבית הדין הרבני.

מה צריך בשביל לגשת לבחינות סמיכה לרבנות ?

על הרבנות הראשית לישראל ישנם כמה וכמה קריטריונים עליהם בהם נדרש המועמד לעמוד עוד טרם פנייתו לרבנות לבחינת ההסכמה לרבנות.
על המועמד להציג אישור לימודים עבור ארבע שנים לפחות בכולל או בישיבה והמלצה של רב המוסד בו הוא למד על כך שלמד את כל חומר הבחינות הנדרש והוא רשאי לגשת לבחינות.
מלבד התחום הלימודי יידרש המועמד לבחינות ההסמכה לרבנות לשלם את אגרת הבחינה העומדת כיום על סכום של מאתיים עשרים וחמישה שקלים.

אילו בחינות יש לעבור בשביל הסמכה לרבנות?

הסמכתו של אדם כרב מעניקה לו למעשה תעודת יורה יורה והיא תוענק לו רק לאחר שיעבור שישה מבחנים שונים בנושאים הבאים:

  • הלכות שבת –  הלכות שבת בנושאי בישול, איסורים , מוות, פיקוח נפש ותחלואה בשבת ועבודה בשבת.
  • הלכות איסור והיתר – הלכות בנושאי מליחה, בשר וחלב, תערובות, בישולי עכו"ם והכשרת כלים.
  • הלכות נידה– הלכות בנושאי נידת נשים.
  • הלכות מקוואות– הלכות בנושאי מקוואות וניהול מקוואות.
  • הלכות הנוגעות לסידור חופה וקידושין – הלכות בנושאי נישואים, רישום נישואין , פסולי חיתון ועריכת חופות .
  • הלכות שמחות –  הלכות בנושאי קבורה, טומאת המת, טיפול בקבורה, דיני אבלות ודיני ליקוט עצמות.

חשוב לציין כי הלימודים אינם רק לימוד יבש של החומר הכתוב אל למידתו כמערכת חוקים בה ידרשו לפעול הרבנים לאחר קבלת ההסמכה.
הרבנים ידרשו לספק ייעוץ לאזרחים היהודים ולפסוק בנושאים שונים על פי מערכת החוקית עליה נבחנו בבחינות הרבנות.

איפה לומדים לבחינות רבנות ?

מקום הלימוד הטבעי ללימודי רבנות הוא בישיבה או בכולל. הרבנות הראשית בישראל אשר עורכת את מבחני ההסמכה מחייבת הצגת אישור של לפחות ארבע שנים של לימודים במוסד מוכר אך ספק אם חומר הלימוד יושלם בתקופה זו.
כיום ניתן למצוא ברשת האינטרנט אתרים שונים המציעים למידה מקוונת של חומר הבחינות הנדרש.
באתר http://www.limd.co.il לדוגמא תוכלו למצוא את כל חומר הבחינות במערכי שיעור מוכנים וסיום הלימודים יקנה לכם תעודת הסמכה מטעם לימודי דעת אשר מקבילה לאישור המלצה של רב.

כמה זמן אורכים לימודי רבנות?

כפי שציינו קודם זמן הלימוד אינו קצוב בזמן אלא ביכולת הלמידה וההבנה של התלמיד.
במרבית המקרים יארכו לימודי הרבנות כשש שנים ובמקרים אחרים אף יותר. הדרישה הבסיסית להבנת מערכת החוקים הכוללת היא למעשה דרישת הסף של הרבנות הראשית בישראל.

לימודי רבנות גבוהים, רב עיר ודיינות

לאחר קבלת תעודת יורה יורה מהרבנות הראשית לישראל יוכל הרב להמשיך ללימודי דיינות ולתפקד כדיין בבית הדין הרבני.
מלבד תעודת יורה יורה על המועמד לדיינות להיות מעל לגיל עשרים ושבע, נשוי בפועל או נשוי לשעבר ולעמוד בבחינה בעל פה מלבד ביצוע הבחינות בכתב.
בנוסף ללימודי דיינות יוכל לפנות הרב להכרת רב עיר. לצורך קבלת ההסמכה כרב עיר יש לעמוד גם בבחנות בנושאים הבאים: הלכות שחיטה וטריפות, הלכות תפילה, הלכות סת"ם,הלכות פסח, הלכות ר"ה, הלכות סוכה ולולב, הלכות יוה"כ, הלכות מילה וגרות, , הלכות מצוות התלויות בארץ הלכות ברכות ובית כנסת והלכות חופה וקידושין.
מי שלא הוסמך לתעודת יורה יורה יוכל לקבל תעודת לימודי השכלה תורנית גבוהה. הדרישות הן מעבר של אחת מבחינות ההסמכה של תעודת יורה יורה ומעבר בחינת מצוות התלויות בארץ.

מבחני רבנות

תפקידו של הרב הוא לספק שירותי דת יהודיים לתושבים היהודים באזור מוגדר על פי הרבנות. שירותי הדת יכללו ניהול טקסים דתיים, עריכת חופות, מתן שירותי ייעוץ על פי ההלכה, ניהול תפילות וכדומה.
בכדי להפוך לרב מן השורה על הרב לעבור את מבחני הרבנות הראשית לישראל בירושלים. לאחר מעבר הבחינות בהצלחה יזכה הרב בתעודת רב מוסמך ולהתחיל לתפקד כרב בישראל או בקהילה יהודית בחו"ל.

מה נדרש בכדי לגשת למבחני רבנות?

עוד לפני שתפנו אל הרבנות במטרה להירשם ללימודי רבנות חשוב שתדרשו כי הרבנות עצמה מחייבת כל מועמד להציג אישור של לימודים במוסד תורני מוכר כמו ישיבה או כולל.
כמו כן על המועמד להיות בגיר מעל לגיל שמונה עשרה ולספק המלצה של ראש המוסד המעידה על לימוד החומר הנדרש לבחינות.

מבחני רבנות ברבנות הראשית בירושלים

לאחר שתשלימו את הלימודים  ויהיה בידרכם המסמכים הדרושים תוכלו להירשם לבחינות להסמכת הרבנות (הסמכת יורה יורה) ברבנות הראשית לישראל.
חשוב לוודא מול הרבנות הראשית מהם מועדי הבחינות שכן הם נערכים במספר מועדים קבועים בשנה.
מלבד הרישום תבקשו לשלם גם את אגרת הרישום בסך מאתיים עשרים וחמישה שקלים

מה כוללים מבחני הרבנות?

מבחני ההסמכה לרבנות כוללים מבחנים בשישה תחומים שונים. על המועמדים לא רק ללמוד את החוקים וההלכות באופן יבש אלא להבין את דרך החשיבה והתפיסה ההלכתית על מנת שיוכלו לייעץ ולפסוק בנושאים שונים על פי התורה.
מבחני הרבנות כוללים בחינות בנושאים הבאים: הלכות איסור והיתר, הלכות שבת, הלכות נדה, הלכות מקוואות, הלכות סידור חופה וקידושין והלכות שמחות.

מבחני רבנות מתקדמים

במידה והוסמכתם כרבנים תוכלו לתפקד כרבני שכונות או רבנים של בית כנסת או קהילה מקומית. במידה ותרצו להעמיק את הידע בנושאי ההלכה או להתקדם לתפקיד בכיר יותר במערך הרבנות תוכלו להירשם לבחינות לדיינות בכדי להפוך לדיינים באחד מבתי הדין הרבניים או לפנות למסלול ההכשרה לרבני עיר.

בחינות הסמכה רבני עיר

במידה ואתם מוסמכים כרבנים ומעוניינים להתקדם ולתפקד כרבני עיר יהיה עליכם לעבור עוד ארבע בחינות בנושאים הלכות עירובין, הלכות פסח ויום טוב, הלכות חגים, הלכות תפילה ברכות ובית כנסת ולבחור בבחינה חמישית מבין הנושאים: הלכות שחיטה וטריפות, הלכות מצווה התלויות בארץ, הלכות מילה והלכות גירות או הלכות סת"ם.

בחינת הסמכה לדיינות

בכדי להיבחן לבחינות לדיינות עליכם להיות מעל לגיל עשרים ושבע, להיות נשואים בעת הבחינה או בעת שלפניה, לנהל אורח חיים אשר הולם דיין בישראל, אישור בקשה לגשת לבחינה לדיינות על ידי הרבנות הראשית ולהציג אישור לתשלום האגרה בסך חמש מאות שקלים.
ההסמכה לדיינות כוללת חמישה מבחנים בנושאים הבאים :אבן העזר, חושן משפט חלק א', חושן משפט חלק ב', חושן משפט חלק ג' וניסוח פסק דין.