מה מברכים על …

Rate this post

לאדם אסור לאכול מאכל ללא ברכה , יש לברך על כל מאכל שאנו אוכלים על מנת לשבוע ושאנחנו נהנים מהטעם שלו ומקיימים בעזרתו את גופנו.

יש ברכה ראשונה שאדם מברך לפני הארוחה וברכה האחרונה שעליה מברכים לאחר הארוחה.