משרד הדתות

5/5 - (2 votes)

המשרד לשירותי דת מוכר יותר בשם משרד הדתות ולעשה החל את דרכו עוד בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל.
בראשית דרכו היה אחראי משרד הדתות לספק שירותי דת נוצריים, מוסלמיים, נוצרים ויהודים כמובן לכלל אזרחי מדינת ישראל.

בשנת אלפיים וארבע פורק משרד הדתות ויחידותיו השונות סופחו למשרד הממשלה השונים על פי שיוכם המנהלי ולא על פי שיוכם הדתי.
כך לדוגמא ניהול המקומות הקדושים סופח למשרד התיירות, מתן שירותי דת לא יהודיים סופח למשרד הפנים כאשר היחידות העוסקות במתן שירותי דת יהודיים ביניהן פיקוח והסדרה של שירותי דת וקבורה סופחו למשרד ראש הממשלה.

בשנת אלפיים ושמונה הוקם מחדש משרד הדתות בסמכויות מצומצמות יותר ובמבנה חדש.
כיום, אחראי משרד הדתות לפקח על המועצות הדתיות הפזורות בארץ ולספק שירותי דת וקבורה יהודיים לכל אזרחיה היהודים של מדינת ישראל.

משרד הדתות מקוואות, נישואים, קבורה וכשרות.

משרד הדתות מתפקד למעשה כרגולטור בנושאי דת במדינת ישראל. מתוקף תפקידו אחראי משרד הדתות על שירותי הדת להן זקוק אדם יהודי בכל שלבי חייו, החל מפיקוח על מוהלים אשר מוהלים תינוקות בני יומם, דרך פיקוח על שירותי הרבנות , טיפול במקוואות ורישום נישואין וכלה במתן שירותי קבורה יהודית תקינים.

כל מלאכת הטיפול בגורמי הדת השונים במדינה מפוקחים ומנוהלים על ידי משרד הדתות. המשרד אחראי לא רק על תפעול תקין של כל הגופים המספקים שירותי דת אלא גם אחראי על תיחזוק מקוואות ובתי עלמין, בניית מבני דת ופעילות תרבותית תורנית בישובים ובערים.

היות ומשרד הדתות אחראי למעשה על המועצות הדתיות והרבנות בישובים השונים הוא אחראי גם על כל נושא הכשרות במדינת ישראל.
מתפקידו להנפיק תעודת כשרות לבתי עסק המוכרים מזון לאחר בדיקה מקיפה שלהם ובאחריותו גם משגיחי הכשרות אשר נשלחים לאותם עסקים בעלי התעודה על מנת לוודא כי הם עומדים בכל הכללים הנדרשים.

משרד הדתות אחראי על גופים רבים המשרתים כל אחד ואחד מאתנו כמעט בכל שלב בחייו במדינת ישראל.
על מנת להצליח ולעמוד במשימה מפעיל משרד הדתות כמאה שלושים ושניים סניפים של מועצות דתיות וכשש מאות סניפים של החברא קדישה העוסקת במתן שירותי קבורה יהודיים.