עילות גירושין – התנאי לגירושין

Rate this post

המפתח להצלחת הגירושין – עילות גירושין

כטוען רבני מוסמך אני נתקל במקרים רבים הנידונים בבית הדין הרבני, כשהבעל או האישה מגישים בקשה להתגרש מבן הזוג מכל סיבה שהיא, כשטענתם בפיהם אין אני חפץ יותר בבן זוגי, מפני מה יכבול אותי להישאר עמו לנצח, אלא שהבן זוג מסרב להתגרש בכל תוקף, משום שלדבריו אין זה מהצדק ומהיושר שזוגיות זו תסתיים בהליך גירושין. כשלפעמים טענה זו מושמעת כתוצאה מאהבה לבן הזוג, עד כדי שאינו יכול לחשוב כי הנישואים עלו על שרטון, ולפעמים אהבה בפיו ובליבו מטרתו להרע לבן הזוג בעגינותו.

לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327

במקרה זה מוטל על בית הדין לפסוק האם להיענות לבקשת המבקש להתגרש, או אדרבה שמא דווקא יש להיענות למסרב להתגרש ואף לחייב את המבקש להתגרש לחזור לשלום בית.

בית הדין ישקול במקרה זה האם קיימת עילה לגירושין, כלומר, האם אכן יש סיבה הוגנת שהזוגיות הזו תסתיים במתן גט, או שמא אין סיבה מוצדקת לפרק את הזוגיות במתן גט. בנוסף, בית הדין יבדוק האם הסיבה שמעורר המבקש להתגרש היא אכן כנה ואמיתית, וזהו הדבר שאכן גורם למבקש להתגרש לפרק את הזוגיות, או שמא הסיבה שמעורר אינו רק מס שפתיים, ופיו וליבו אינם שווים.

אם אכן בית הדין יראה כי קיימת עילת גירושין וכי אכן קיימת סיבה מוצדקת לפרק זוגיות זו– הוא יחייב את בני הזוג להתגרש, כפיה זו תיעשה בהתאם להלכה החוששת לגט בכפייה. אם בית הדין ימצא כי אין עילת גירושין, או שלדעת בית הדין הסיבה שהביא המבקש להתגרש אינה כנה, אזי בית הדין לא יחייב את אחד מבני הזוג להתגרש, ואף תיתכן אפשרות שיכפה על בני הזוג לחזור לשלום בית.

לא כל עילה מוגדרת כעילת גירושין

עילות לגירושין – יש מהן שנחשבות לעילה חזקה, כלומר שסיבה זו היא סיבה וודאית לגירושין בלי פקפוק, כמו כשבן זוג מתנהג באלימות פיזית כלפי בן זוגו, או שאחד מבני הזוג נוטל סמים באופן קבוע. לעומת זאת ישנם סיבות שאינם נחשבות כסיבה לגירושין באופן מוחלט, לדוגמא, כשאחד מבני הזוג אומר לבן זוגו "מאיס עלי", כלומר, איני רוצה בך עוד מפני שהדבר מאוס בעיניי, אף שטענה זו יכולה להיחשב בחלק מהמקרים כעילה לגירושין, בכל זאת אין הדבר ברור שטענה זו תתקבל בבית הדין.

לעיתים העילה לגירושין נחשבת לעילה רק לאחר שבית הדין התרה בבן הזוג הגורם לגירושין שיפסיק ממעשיו, ורק במקרה שעדיין הוא עומד במריו – ייחשב הדבר כעילה לגירושין. לדוגמא, אישה שאינה מתנהגת בהתאם להלכה היהודית ומכשילה את בעלה באיסורים, אישה זו רק לאחר שיתרו בה שתחדול ממעשיה וממשיכה בסירובה תיחשב כ"עוברת על דת" שמגרשים אותה בעל כורחה. ויש שהעילה לגירושין קיימת אף במקרה שלא נעשתה התראה, כמו במקום שהדבר ידוע לכל כי אין לבן אנוש להתנהג בצורה זו, כגון, ניסיון לרצוח את בן הזוג אינו דורש התראה.

עדיפות טוען רבני על עורך דין

בנושא של עילות גירושין יש משמעות אך ורק לדין העברי, החלטת בית הדין תתבסס על הדין העברי בלא כל שיקול מהדין האזרחי, כך שטוען רבני הבקיא בנושא ההלכתי טוב יותר מעורך דין, באפשרותו לתת ייעוץ הלכתי שיתאים לכללים ההלכתיים.

לסיכום:

1. בלא עילות גירושין לא ניתן לכפות על אחד מבני הזוג את הגירושין.

2. עילות גירושין משתנות מעילה לעילה בצורך להתראה.

3. קיימות עילות גירושין אשר יביאו באופן וודאי את הגירושין, וקיימות עילות חלשות שאינם ברורים כעילות.

4. טוען רבני מוסמך בקי יותר מעורך דין בעילות הגירושין.

ליעוץ ראשוני עם טוען רבני יהודה אבלס ללא עלות התקשרו עכשיו: 050-8200327

כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס

בית הדין הרבני