על תופעת הרווקות המאוחרת בחברה הדתית של ימינו

החברה הדתית עברה שינויים רבים בעשורים האחרונים שגרמו להתפתחותן של תופעות חדשות.