הבת שלי קיבלה זימון לשרות צבאי. מבקשת לדעת לאן ומתי ניתן להגיע פטור מטעמים דתיים.

Rate this post

על מנת להוציא תעודת פטור משירות ביטחון מטעמים דתיים, יש לגשת לאחד  מבתי הדין הרבניים הקרובים (ללא קשר למקום מגורים) ולהצהיר בפני דיין על כך שמטעמי דת היא מנועה מלשרת בשירות ביטחון, שהיא שומרת כשרות בבית ומחוצה לה, והיא איננה נוסעת בשבת.

את התצהיר יש לשלוח ללשכת הגיוס לאחר כחודש  תקבל הנערה את הפטור בדואר לביתה.
יש לבצע את התהליך מיד עם קבלת הצו הראשון ולא יאוחר מ 90 יום למועד הגיוס.
לא לשכוח להביא את הצו הראשון תעודת זהות ו 46 ש"ח עבור האגרה.