פיטום הקטורת

Rate this post

פיטום הקטורת שקולה כביכול לקטורת בבית המקדש שהובאה ביחד עם הקרבת הקורבנות.

כיום אנחנו כמובן לא יכולים להקריב קורבנות ולכן נאמרת התפילה.

לתפילה הזו יש סגולות רבות , לפי ספר הזוהר אמירת פיטום הקטורת היא סגולה לעצירת מגיפה.

יש האומרים שפיתום הקטורת זו סגולה לפרנסה טובה.

פיטום הקטורת
פיטום הקטורת