פיקוח רבנות בעניין כשרות על פירות וירקות

Rate this post

רבנות - פורטל הרבנות של ישראל פיקוח רבנות בעניין כשרות על פירות וירקותפיקוח רבנות בעניין כשרות על פירות וירקות – הרבנות הראשית לישראל היא המוסד אשר אחראי על נושאי פיקוח ודת שונים אשר חייבים בפיקוח רבני הדוק. בין התחומים החשובים ביותר הוא פיקוח על מצוות התלויות בארץ, קרי פיקוח על שיווק פירות וירקות בארץ שאין בהם חשש ערלה וכי הופרשו מהם תרומות ומעשרות כדין.

מנהג זה לקוח מתוך חוקים שמקורם בתנ"ך והרבנים רוצים לקיים אותם כהלכתם בחיי היום-יום בישראל. הבסיס הרעיוני לחוקים אלו הוא חברתי כאשר בנוסף נקבע בזמנו כי תנובת העצים בשלוש השנים הראשונות (ערלה) איננה מותרת לאכילה וכך נוהגים עד היום. על פיקוח זה אחראית המחלקה למצוות התלויות והוא נעשה ברמה ארצית וחל על מרכזי שיווק ארציים, מרכזי שיווק סיטונאיים וחנויות קמעוניות בהם מחדדים האחראים את חובת שיתוף הפעולה עם אנשי הרבנות הראשית לטובת קשר רציף שוטף עימם לניהול הנדרש ביעילות ובשקיפות.

על מערכת הפיקוח הרבנית

פיקוח רבנות בעניין כשרות על פירות וירקות – מערכת הפיקוח מטעם הרבנות כוללת לרוב צוותי מפקחים ומשגיחים בכל מקום נדרש. במסגרת תפקידיה מערכת זו אחראית על פיקוח, הסברה והדרכה בכתב ובעל פה, יוזמת היא ימי עיון ברבנות הראשית וברבנויות המקומיות ומספקת מידע שימושי שוטף לרבנים והמשגיחים בתחום מצוות התלויות בארץ.

הרבנות הראשית נעזרת לצורך כך באנשי מקצוע רבים בתחום וביניהם רבנים ראשיים, פוסקים, רבני ערים וישובים, מנהלי מחלקות כשרות במועצות הדתיות, רבני רשתות שיווק, אגרונומים ועוד כאשר שיטות הפיקוח הן מגוונות. באמצעות מערכות ממוחשבות הכוללות מאגר רחב של תצלומי אוויר של שטחים חקלאיים ניתן לזהות מטעים חדשים ולעקוב אחר נטיעת המטעים התפתחותם בשנים הראשונות. כך, יהיה ניתן לזהות אותם בשלוש השנים הראשונות ולוודא כי הפרי לא נקטף מהם בטרם הבשיל, וכי הוא מושמד בפיקוח  משגיח, שכן הערלה איננה אסורה גם בהנאה.

הפיקוח בשווקים הסיטונאיים

פיקוח אחר נעשה בשווקים סיטונאיים ובמחסני מזון של רשתות השיווק – כאן מוודאים המשגיחים מטעם הרבנות שחלק מההפרשות הופרשו לתרומות ומעשרות. על פי ההלכה, אלו מועברים למאכל בעלי חיים בגני חיות.

המחלקה מעדכנת את המחלקות הכשרות הפזורות בכל רחבי הארץ ואת כל הגורמים העוסקים בנושא על בתי האריזה המאושרים. כך הם יודעים שאין חשש שסחורתם ערלה. צריך לציין כי בחברה הישראלית יש מגזרים רחבים מאוד של אנשים הנוהגים על פי הלכות הדת ויש חשיבות רבה לכך שהמזון המגיע אליהם, ובכלל זה ירקות, פירות וכן גם פירות קפואים יהיו כשרים ויפוקחו על פי הלכת הרבנות. משום כך, מקפידה הרבנות הראשית באמצעות שליחיה הרבים על נושאים אלו.

צוותי הפיקוח עוברים הכשרות רבות בתחום והם יוצאים למשימותיהם רק לאחר שעברו הסמכה והכשרה בתחום, כך, שכל הנושא מתבצע בצורה מקצועית ועניינית. צריך לציין גם כי בעלי מטעים רבים ובעלי חנויות משתפים פעולה ברצון עם אנשי הרבנות והפיקוח מתוך אמונה עמוקה שהדבר תורם לחברה וכי הדבר, בסופו של דבר, מביא ברכה לעמלם.