פתיחת תיק גירושין ברבנות

Rate this post

בני זוג נשואים אשר החליטו להתגרש יחלו את תהליך הגירושין שלהם בפתיחת תיק גירושין ברבנות. אומנם, ניתן לפתוח בהליך גירושין בבית דין רבני או בבית דין אזרחי.
אך, מן הראוי לציין כי בית הדין הרבני הוא הסמכות המשפטית היחידה בישראל אשר יכולה לפסוק בענייני גירושין מבחינת מתן גט והתרת הנישואין.

לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327

הגשת תביעת גירושין בבית דין רבני.

בכדי להתגרש ברבנות על מבקש הגט להגיש כתב אל בית הדין הרבני באזור מגוריו. כתב התביעה יכלול את פרטיו המלאים של מבקש התביעה ובו זוגו ממנו הוא מבקש להתגרש.
במידה ובני הזוג מיוצגים על ידי טוען רבני על כתב התביעה לכלול גם את דרכי ההתקשרות עימם.
בכתב התביעה אשר יוגש לבית הדין הרבני יידרש מבקש הגט לפרט את הסיבות לגירושין,ווהאם לבני הזוג ישנם ילדים משותפים.
כמו כן על מגיש התביעה לציין מהו החלק בנכסים המשותפים אותו הוא תובע מבין הזוג השני.

פתיחת תיק גירושין.

למרות שבית הדין הרבני הוא הסמכות היחידה לפסיקה בנושאי התרת נישואין בישראל יכולים בני הזוג לפנות גם לערכאות משפטיות בבית דין אזרחי.
הערכאה המשפטית בבית דין אזרחי תוכל לטפל בנושאים שונים שלא התקבלו על שני הצדדים בבית הדין הרבני בנושאי משמורת במידה וישנם ילדים משותפים, תשלום מזונות וחלוקת רכוש.

במקרים  בהם אחד מבני הזוג מסרב לתת גט יכול בית הדין הרבני לחייב אותו לספק גט גם מבלי לחייב את הזוג בשלום בית, כמובן בהתחשבות במקרה הספציפי.

פתיחת תיק גירושין ברבנות אל מול פתיחת תיק גירושין בבית משפט לענייני משפחה.

נשים רבות הפונות להליך גירושין יעדיפו לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה במטרה לפתוח תיק גירושין.
אפשרות זו מגיעה בשל דעה רווחת כי פסיקותיו של בית הדין הרבני נוטות לצידו של הגבר במרבית מהמקרים.

אך יש לדעת כי לאחרונה חל שינוי מהותי, ודווקא נשים הם המתדפקות על כותלי בית הדין הרבני בידיעה כי דווקא שם יזכו ליטול זכויות רבות יותר.
כך שלפני הפניה אל בית דין לענייני משפחה חשוב להעריך אילו מהגורמים המשפטיים יכולים לשרת טוב יותר את מגיש הבקשה ולהתייעץ עם טוען רבני.
שכן, במקרה בו הוגשו תביעות מנוגדות ידו שלהמגיש הראשון על העליונה בנושאי פסיקה בגירושין, קביעת משמרות על ילדים משותפים וכדומה.

לייעוץ ראשוני חינם של טוען רבני יהודה אבלס התקשרו: 050-8200327