רבנות ישראל

Rate this post

רבנות ישראל מוכרת בשם הרבנות הראשית לישראל והיא למעשה יחידת סמך במשרדו של ראש הממשלה המופקדת על ניהול ענייני הדת במדינה.
רבנות ישראל היא הגורם המחליט בכל הנושאים הקשורים לדת במדינת ישראל ודואג גם להפעיל רבנים ואנשי דת בקהילות היהודיות בחו"ל.
רבנות ישראל פועלת מתוקף חוק הרבנות הראשית המגדיר כי הרבנות היא האחראית על אספקת שירותי דת יהודים במדינת ישראל לכל אזרחיה היהודים.

סניפי רבנות בישראל

בכדי להצליח ולספק את שירותי הדת לאזרחים היהודים באופן הטוב ביותר מפעילה הרבנות בישראל סניפי מקומים המתפקדים כשלוחותיה של הרבנות הראשית לישראל שיושבת בירושלים.

סניפי הרבנות המקומיים בישראל ממוקמים כמעט בכל עיר ישוב או מועצה מקומית והם מספקים שירות יום יומי לאזרחים היהודים בנושאים שונים כמו רישום נישואין, הפעלת מבני דת ותחזוקתם, ניהול אירועי דת שונים, קבורה יהודית , פיקוח בנושאי כשרות ועוד.

כל סניף מקומי אחראי על מינויו של רב עיר או רב שכונה (בהתאם לגודל היישוב) אשר אחראי על ניהול נושאי הדת ביישוב ואחראי גם על העשרה תורנית לציבור היהודי ומתן ייעוץ לפונים אליו.

הכשרת רבנים ואנשי דת ברבנות ישראל

הכשרת הרבנים ואנשי הדת המתפקדים כרבנים בדרגות שונות מתבצעת אך ורק על ידי גוף הרבנות הגבוה ביותר בישראל שהוא כאמור הרבנות הראשית בירושלים.
הרבנות מסמיכה רבנים, רבני ערים ודיינים בבתי הדין הרבניים והם אלו שבאים במגע ישיר עם האוכלוסייה.

מבחני ההסמכה לרבנות בישראל דורשים את מעברן של מספר בחינות בנושאים שונים בהלכה היהודית והם מותנים בלמידה של מספר שנים במוסד תורני מוכר טרם הפניה לביצוע בחינות ההסמכה.

רבנות ישראל כשרות

חוק איסור הונאה בכשרות אשר חוקק בשנת 1983 במדינת ישראל מגדיר את הרבנות בישראל כגורם הראשי לפיקוח על כל נושא הכשרות במדינת ישראל.
לשם כך קיימת בתוך הרבנות הראשית לישראל מחלקת כשרות אשר אחראית על קביעת נהלים בנושא הכשרות, ביצוע מעקב ופיקוח אחר בעלי עסקים המחזיקים בתעודות הכשרות והנפקת תעודות כשרות לבתי עסק העומדים בתנאים הדרושים.

הרבנות אחראית על פיקוח הכשרות בבתי מלון, אולמות אירועים, מפעלי מזון, בתי מטבחיים ולמעשה בכל עסק הקשור בתחום המזון.
לשם כך מפעילה הרבנות בישראל משגיחי כשרות בסניפי הרבנות המקומיים והם אלו המבצעים את הבדיקות בבתי העסק עצמם.

רבנות ישראל נישואים

על פי החוק במדינת ישראל רק נישואים שנרשמו על פי הדת היהודית נחשבים יכולים להתבצע במדינה. לכם בכדי להירשם לנישואים יש לפנות אל סניף הרבנות המקומית ולעמוד בתנאים המוגדרים בדת היהודית.
השאלה הראשונה שעולה היא כמובן מה צריך להביא לרבנות לנישואים בכדי לעבור את הרישום בהצלחה. התשובה פשוטה – הדרישה היא לשתי תמונות פספורט, תעודת רווקות המעידה שבני הזוג אינם נשואים לאדם אחר, אישור על תשלום אגרה ועדים שיעידו בעבור נישואיכם. לאחר ביצוע החתונה בפועל אחראי סניף הרבנות המקומי להנפיק בעבור בני הזוג תעודת נישואים העומדת בדרישות הרבנות הראשית.

שירותי דת ברבנות ישראל

מלבד הסמכויות הקבועות בחוק בנוגע לסמכויותיה של הרבנות בישראל היא פועלת במספר תחומים נוספים לרווחת הציבור היהודי בארץ.

בריתות – ברבנות ישראל קיימת מחלקת בריתות אשר אחראית על קביעה ועדכון הנהלים ביחס למילת תינוקות על פי חוקי ההלכה ואחראית לפקח על המוהלים הפועלים בישראל.

מבני דת – הרבנות אחראית על תחזוקתם של המקומות הקדושים לדת היהודית ועל תחזוקתם של מבני בת המשרתים את הציבור כמו בתי כנסת ומקוואות. רבנות ישראל אחראית על תחזוקת המבנים עצמם ועל ניהול התקין בידי אנשי הדת.

קבורה יהודית – סניפי הרבנות בישראל ממנים את האחראי על שירותי חברה קדישא המטפלת בנושאי טיפול בנפטרים יהודים והובלתם אל בית העלמין שם נערכת ההלוויה. הרבנות בישראל אחראית על פיקוח הולם של כל העוסקים במלאכה מעובדי החברה קדישא דרך סניף הרבנות המקומית ועל לקברנים.