שלום בית או בית שלם???

5/5 - (1 vote)

המונח "שלום בית" מציג אהבה, שלמות, מציאות חיים שלוים ויפים – משאת חייו של כל בני זוג הנישאים. מינקותינו חונכנו והורגלנו לצדקת דרך השלום, ולאפשרות להשלים במקרה בו פרצה מריבה. השאיפה לחיות יחד באהבה ולהשיב את החיים ההרמוניים לבני הזוג גם לאחר משבר נראית האפשרות האידאלית. האומנם בכל מקרה בו אחד מבני הזוג דורש את השלום בבית זוהי אכן משאת חייו?

תביעת שלום בית – סחיטה או אמת?

"תביעת שלום בית", נשמע כתביעה האידאלית ביותר, בו בן הזוג תובע מבן זוגו לחזור יחד ולשקם את חיי הנישואין, אך לפעמים תביעה זו יכולה להפוך לאמירה חסרת כנות ואמינות. כשמטרתה אינה ניסיון לשקם בכנות את חייהם המשותפים, אלא להיפך, כל מטרתה להשיג יתרונות בגירושין באמצעות "סחיטת" בן/בת הזוג החפץ/ה להתגרש, כשהצד המבקש אינו חפץ כלל בשלום בית.

לא אחת, ניתן לשמוע במסדרונות בית הדין את אחד מבני הזוג אומר לצד שכנגדו: "את/ה רוצה גט? שלם/י לי כספים, ותר/י לי על הבית" ועוד. כאשר בן הזוג אינו מסכים לתביעות הסחטניות של בן זוגו, תובע/ת בן הזוג בבית הדין "רוצה אני בשלום בית", בכך מתעכב הליך הגירושין. נמצא שבאמצעות תביעת "שלום בית" משיגים תוצאות של סחטנות ומרמה, וכל זאת כשבתביעה הוא/ היא מראה כשוחר/ת השלום והצדק.

לכן שנתקלים בנישואין לא מוצלחים, ונראה שעל אף כל הצער הכרוך בכך אין מנוס מפירוק הנישואין ואין שום סיכוי ל"שלום בית". יש להסביר לבית הדין כנגד בן הזוג המעמיד את עצמו כ"שוחר שלום" ורצונו כביכול לבנות את חיי הנישואין, אף שיודע כי אין שום סיכוי להביא את הזוגיות לצמיחה ושגשוג, שכל מטרתו הינה לעכב את הליך הגירושין. כך שלא תתאפשר פתח לסחיטת תנאים לא הגונים מבן/בת הזוג החפץ/ה להתגרש.

תביעת "שלום בית" למטרת עיכוב מכירת דירת המגורים

לדעת בית הדין, בלי בית אין שלום בית. כלומר לא תיתכן אפשרות בו בני הזוג יחיו יחדיו בשלום, כשאחד מבני הזוג גורם לפירוק דירתם המשותפת, ומשכך, כאשר אחד מבני הזוג טוען שהוא מעונין בשלום בית, בית הדין הרבני מורה על עיכוב מכירת הדירה של בני הזוג, ובזה הוא מונע את חלוקת הרכוש, דבר זה נעשה על אף שניתן בבית המשפט למשפחה פסק דין המורה על מכירת הבית המשותף.

דבר זה גם יכול לתת "זכויות יתר" לצד הדורש תביעת שלום בית, כשכל מטרתו היא למנוע פירוק שיתוף של דירתם המשותפת, כשפיו ולבו אינם שווים בתביעה זו.

"שלום בית" לצורך קבלת כתובה

לעיתים בן/ת הזוג חפץ/ה להתגרש מסיבות וטעמים שונים, אך מכיוון שתביעה לגירושין עלולה להשליך על הכתובה, שהרי בדין העברי תביעה לגירושין של האישה מסכנת את הכתובה, וכן אם הבעל תובע גירושין כשהאישה חפצה בשלום בית גורמת חיוב כתובה לאישה,  מעמידים הצדדים פנים של "תמים" שכביכול חפצים בשלום בית, ובן/ת הזוג הוא/היא אשר חפץ/ה בגירושין, כך שבתביעה לשלום בית "מרוויחים" את הכתובה, מה שלפעמים עלול להיות סכום גבוה מאוד.

תפקיד הטוען הרבני

תפקידו של הטוען הרבני במקרה זה הוא לחשוף את הפנים האמיתיות של הטוען/ת טענת "שלום בית", ולהוכיח לבית הדין שתביעה זו אינה כנה, כשכל מטרתה היא השגת ממון שלא כדין. יש לציין כי לדבר זה נצרכת מומחיות רבה, מכיוון שבאופן טבעי בית הדין מנסה בכל מקרה להביא את הזוג לשלום, כך שיש להם נטייה להאמין לתביעת שלום בית.

לסיכום:

1. תביעת שלום בית כשהיא כנה, אין טוב יותר ממנה.

2. תביעת שלום בית שאינה כנה מטרתה הוא ההיפך מהשלום, כל מטרתה היא לסחוט כספים אשר אינם מגיעים לתובע על פי הדין.

3. תפקידו הטוען הרבני לסייע לכם, כך שלא יצליח בן הזוג "לסחוט" מכם את המגיע לכם על פי הדין.

 

כותב המאמר הינו מנהל מדור גירושין טוען רבני יהודה אבלס

בית הדין הרבני