תעודת רווקות

4.2/5 - (5 votes)

על פי החוק במדינת ישראל חל איסור על נישואים ליותר מבן זוג אחד.
על מנת לעמוד בחוק זה נדרשים בני הזוג להצהיר באמצעות תעודת רווקות כי הם רווקים בעת רישום נישואיהם ברבנות. תצהיר הרווקות אינו מעיד כי מעולם לא נישאו אלא מצהיר כי בעת רישום הנישואים ברבנות הם אינם נשואים לבן זוג אחר.

רבנות – תעודת רווקות

הרבנות דורשת להציג תעודת רווקות (במקום שני עדים במעמד רישום הנישואים ברבנות) במקרה שבו אחד מבני הזוג אינו מתגורר במקום בו נמצאת הרבנות בה הם נרשמים לנישואין, כאשר, מבחינת הרבנות מקום המגורים הוא המיקום המופיע בתעודת הזהות בששת החודשים האחרונים.

במקרה בו אחד מבני הזוג המבקשים להירשם ברבנות אינו תושב מדינת ישראל עליו להמציא תעודת יהדות מהרבנות הרשמית באזור מגוריו ובצמוד אליה להציג גם תעודת רווקות. שתי התעודות צריכות להיות מונפקות על ידי הרבנות הרשמית באזור בו הוא התגורר אשר מוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל.

איך מוציאים את התעודה?

מי מבני הזוג אשר נדרש להנפיק תעודת רווקות ברבנות יידרש להגיע עם שני עדים שאינם קרובי משפחה אל סניף הרבנות באזור מגוריו ולהביא עמו ספח תעודת זהות מלא של משרד הפנים, שתי תמונות פספורט, תעודת נישואין או כתובה מקורית של הוריו ואישור תשלום אגרה בסך מאה שלושים וחמישה שקלים.

העדים צריכים להיות בעלי היכרות רבת שנים עם מבקש התעודה והם למעשה אלו שיעידו כי לא נישא בעבר או שאינו נשוי כעת לאף אדם אחר. חל איסור מוחלט מבחינת הרבנות להשתמש בקרובי משפחה מצד החתן או מצד הכלה ולהסתייע בעדים בעלי קשר משפחתי ביניהם

תעודת רווקות אלמנות וגירושים

גם מי שהתאלמן או שהתגרש מבן זוג עדיין מחויב להציג בפני הרבנות אישור על רווקותו בזמן הנישואים בדמות תעודת רווקות. במקרה של גירושים קודמים ידרשו מבקשי התעודה להציג את תעודת הגירושין שלהם ואת מעשה בין הדין המקורי בדברם. במידה ואין ברשותם את התעודה ניתן יהיה להציג העתק נאמן למקור רק כאשר הוא חתום בידי בית הדין הרבני.

במקרה של אלמנים או אלמנות הם ידרשו להציג את תעודת הפטירה המקורית של בין הזוג הקודם שלהם עמו נרשמו בעבר לנישואין ברבנות. במידה ואין בידיהם את תעודת הפטירה ניתן יהיה לפנות אל משרד הפנים בבקשה לקבל את תעודת הפטירה.

מלבד ההבדל במסמכים אותם ידרשו להציג בני זוג אלמנים או גרושים שאר התהליך לרבות תשלום האגרה זהה לחלוטין.