ברכה להדלקה נרות חנוכה

Rate this post

מצוות הדלקת נרות חנוכה היא מצווה מדרבנן על מנת לפרסם את נס פח השמן.

את נרות החנוכה מדליקים בכל אחד מימי החנוכה, החובה היא להדליק נר אחד אך בימינו מדליקים נרות כמספר ימי החג.

זמן הדלקת הנרות היא בערב לאחר שקיעת החמה על מנת שיוכלו לראות את אור הנרות מחוץ לבית וקח מפרסמים את הדלקת הנרות.

  נוסח הברכה להדלקת נרות חתונה